نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان بیمه

در دنیایی که فنآوری اطلاعات روز به روز در شرکتها نفوذ بیشتری پیدا می‌کند و کارکردها و مزایای خود را به رخ شرکتها می‌کشد جا دارد که شرکتهای پویا و بزرگی همچون شرکتهای بیمه از مزایای این فنآوری جدید استفاده کنند. در این مقاله به شرکتهای بیمه به منظور ایجاد رابطه نزدیک و مستمر با مشتری و به کارگیری روش مدیریت روابط مشتری (CRM) پیشنهاد می‌گردد. برای اجرای این پروژه هفت مرحله معرفی گردیده‌است که با توجه به رویکرد شرکتها به پروژهها از لحاظ تأثیر آن بر نرخ بازدهی سرمایه گذاری حائز اهمیت است.

۴- حفظ مشتریان برای مدت طولانیتر

۵- انجام برخی خدمات توسط شرکتهای بیمه به صورت مجانی

۶- توسعه کانالهای فروش

کاهش هزینه در بخشهای گوناگون از جمله خدمات، بازاریابی و فروش روی می‌دهد. در بخش خدمات:

۱- کاهش زمان پاسخگویی

۲- بهبود هماهنگی بین واحدهای پشتیبانی و بخش فروش

۳- افزایش کارایی هزینه از طریق استفاده از کانالهای جدید مثل E-Mail

در بخش بازاریابی:

۱- درک بهتر از مشتری و بازار شرکتهای بیمه

۲- تقسیم بندی مناسب بازار، قیمت واگذاری و جایگاه یابی مناسب محصول

۳- بهبود هدفگذاری

۴- شناخت بیمه نامه‌هایی که بیشتر مورد نیاز است در بخش فروش:

  • مرور آسان اطلاعات مشتری قبل از ایجاد ارتباط با او جهت فروش بیمه یا تمدید بیمه نامه
  • استفاده از کانالهای فروش ارزان
  • پیشنهادهای فروش اتوماتیک

نتیجه گیری

در این مقاله بعد از تشریح CRM و مزایایی که برای شرکتهای بیمه دارد، هفت مرحله برای اجرای یک پروژه موفق CRM ذکر گردید که شرکتهای بیمه می‌توانند از آنها استفاده کنند. ضمناً با توجه به اینکه نفوذ در کشور ما کم است برای افزایش توجه  مردم به ریسکها و خطراتی که آنها را تهدید می‌کند و روشهای مقابله با این خطرات، شرکتهای بیمه باید از روشهای نوین نیز در کنار روشهای دیگر استفاده کنند. تا از این طریق بیمه هرچه بیشتر جای خود را در بین اقشار مردم باز کند و شاهد رفاه و آرامش جامعه و ثبات اقتصادی باشیم.