وبلاگ

پرشین ویتایگر

باشگاه مشتریان

امتیاز دادن به مشتریان مدیران لایق زمانی می‌توانند بهترین راهبرد تجاری را پیش ببرند که خود را به جای مشتری بگذارند و عملکرد خودشان را از دید مشتری بسنجند. نظرات مدیر...

ثبت و بایگانی اطلاعات

مقدمه ثبت و بایگانی  مکانیزه اطلاعات سبب ایجاد پایگاه دانش می‌شود. شما با استفاده از این پایگاه دانش می‌توانید مشتریان را آنالیز کنید. ثبت آمار دقیق رفتار و نحوه ...

هدف من خرید نرم افزار CRM نیست

هدف همه شرکت ها از ایجاد تغییرات سازمانی، افزایش سود و تضمین برای شرکت است. یکی از تغییراتی که شرکت ها در زیرساخت های خود برای رسیدن به این اهداف ایجاد می کنند، به کار...

۳ پرسشی که CRM پاسخ می دهد

همین چند سال پیش وقتی به شهر جدیدی سفر می کردیم، برای پیدا کردن راه و مقصدی که دنبالش بودیم باید پرسان پرسان از افراد مختلف و یا در نهایت با آزمون و خطا راه خود را پیدا ...

قابلیت اطلاع رسانی همگانی

یکی از بخش هایی که تقریباً در تمام نرم افزارهای CRM مشاهده می کنیم، ایجاد وظیفه و شناسایی مسئول برای این وظایف است. به مرور با پیچیده شدن فرایند کسب و کار، مجموعه ای از ...