آرشیو دسته بندی: CRM

هدف من خرید نرم افزار CRM نیست

هدف همه شرکت ها از ایجاد تغییرات سازمانی، افزایش سود و تضمین برای شرکت است. یکی از تغییراتی که شرکت ها در زیرساخت های خود برای رسیدن به این اهداف ایجاد می کنند، به کار...

۳ پرسشی که CRM پاسخ می دهد

همین چند سال پیش وقتی به شهر جدیدی سفر می کردیم، برای پیدا کردن راه و مقصدی که دنبالش بودیم باید پرسان پرسان از افراد مختلف و یا در نهایت با آزمون و خطا راه خود را پیدا ...