نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

CRM در آزمایشگاه ها

نتایج دقیق آزمایش ها، انتظاری است که همه افراد از یک آزمایشگاه دارند. پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی معتقد هستند که مردم آنها را بر اساس خدمات ارائه شده و نحوه آزمایش قضاوت می کنند. معیار هایی مانند: سرعت نمونه گیری، بازده فرایند نمونه گیری و توانایی آزمایشگاه ها در پاسخگویی به سوالات آنها و رسیدگی به درخواست های خاص برای مشتریان بسیار با اهمیت مو میزان رضایت مشتری

 

 • ارسال مطالب و اطلاعات آموزشی برای مشتریانی که مبتلا به بیماری های خاصی می باشند
   

 

۳. ایجاد فرصت های کسب و کار جدید
 • حفظ اطلاعات در نرم افزار CRM پس از ساعات کاری
 • تعامل با افراد سازمان بدون از دست دادن اطلاعات
 • مدیریت آزمایشگاه های کوچک، متوسط و بسیار مجهز با ایجاد فرصت های جدید
   
۴. نظارت بر رضایت مشتری
 • کاهش میزان خطاها در آزمایشگاه
 • دریافت دیدگاه های مراجعه کنندگان با استفاده از کارت گزارش
 • استفاده بیشتر از قابلیت های بازاریابی جهت مدیریت رشد و آگاهی
 • ارائه اطلاعیه های خودکار مانند اطلاعیه ایمیل
 • استفاده از قابلیت های داشبورد جهت نظارت کلی بر روند کسب و کار