آیا می دانید فقط ۳۵درصد از زمان تیم فروش شما صرف جذب مشتری و ایجاد معاملات جدید می شود؟!! اگر می خواهید زمان تیم فروشتان برای انجام معاملات جدید استفاده شود و تصمیم گرفته اید روی بهره وری تیم فروش تمرکز کنید، می توانید با بکارگیری این ۹ راهکار به راحتی بهره وری تیم فروش خود را افزایش دهید:

۱ – مراقب زمان تیم فروش خود در جلسات باشید

مدیران سازمان ها باید آموزش ببینند تا زمان تیم فروش خود را تلف نکنند! مدت زمان جلسات با تیم فروششان را به ۲ ساعت در هفته محدود کنند و جلسات را در خارج از ساعات کاری مشتریان برگزار کنند.

۲ – فعالیت های مشابه را دسته بندی کنید

با دسته بندی تماس ها بر اساس وظایف شبیه به هم، تیم فروش می تواند از پیام ها و کارهای مشابه برای خریداران با ویژگی تقریبا یکسان استفاده کند، این یعنی افزایش بهره وری. چرا که باعث می شود تیم فروش وقت خود را برای از این شاخه به آن شاخه پریدن برای خریداران غیر مشابه تلف نکند.

۳ – زمان استراحت داشته باشید

بهتر است بدانید که مغز انسان بعد از ۹۰ دقیقه کار کردن تمرکز خود روی کار مورد نظر را از دست می دهد.!! تحقیقات نشان داده کیفیت مغز انسان بعد از ۹۰ دقیقه کار کردن به شدت افت می کند. تیم خود را تشویق کنید که استراحت های کوتاه مدتی برای افزایش بهره وری داشته باشند.

۴ – زمان تیم فروش را تلف نکنید

قبل از شروع روز جدید، کارهایی مثل تحقیق، آمادگی برای جلسه، نوشتن پروپوزاال و…را برنامه ریزی و زمان خود را بخش بندی کنید تا بتوانید روی هر کار خود تمرکز داشته باشید.

۵ – تا جایی که امکان دارد به سمت اتوماسیون بروید

مواردی مانند گزارش دهی پیشرفت فروش، ارسال ایمیل ها، گزارش های دوره ای فروش و هر آنچه که سیستمی شدنش می تواند به صرفه جویی در زمان تیم فروش کمک کند را سیستمی کنید تا فروشندگان در نهایت زمان بیشتری برای فرایند فروش باشند.

۶ – آموزش تیم فروش فراموش نشود

به تیم خود یاد بدهید تا بتوانند مسئولیت زمانبندی و مدیریت کارهای خود در یک روز کاری را، بپذیرند.

۷ – روز خود را با اولویت هایتان شروع کنید

فروشندگان در ابتدای هر روز بایداز خود بپرسند که ۳ کار مهمی که امروز باید انجام دهند، چیست. این عمل برای آغاز یک روز کاری بسیار مفید است.

۸ – ۱۵ دقیقه زمان برای ایمیل ها کافیست

تقریبا ۳/۲ ایمیل هایی که روزانه دریافت میکنیم غیر مربوط هستند! افراد را تشویق کنید که فقط ۱۵ دقیقه از آغاز روز کاری خود را برای چک کردن ایمیل هایشان صرف کنند.

۹ – زمان های تیم را بررسی کنید

فعالیت های تیم فروشتان را پیگیری کنید تا مهمترین عوامل تلف شدن زمان تیمتان را پیدا کنید.

منبع :سرو نو