فرایند سازمانی چیست؟

به هر آنچه که در یک سازمان کوچک و بزرگ رخ می‌دهد، فرایند سازمانی می‌گویند. مجموعه فعالیت‌های کارمندان یک سازمان که منجر به رخ دادن اتفاق فیزیکی شود را فرایند می‌گویند. هنگامیکه کارمندان در راستای یک هدف مشخص به پیروزی برسند، یک فرایند موفق را ایجاد کرده‌اند. هرگاه یک فرایند تعریف شده توسط مدیر لغو گردد، فرایند تا تمام معنی‌ می‌شود. اگر مدیران به این نتیجه برسند که یک فرایند نتیجه خوبی نخواهد داشت و آنرا کنسل کنند، فرایند شکست خورده نام خواهد گرفت.

لزوم ارتباط با مشتری در فرایند سازمانی

یک سازمان زمانی می‌تواند به اوج قدرت و پیشرفت برسد که هر مشتری با یک بار حاضر شدن در میحط سازمانی یا خرید و ارتباط با این سازمان نتواند به هیچ شکلی از این سازمان جدا شود. اصطلاحا باید مشتری را معتاد رفتار، احترام، مرغوبیت اجناس، قیمت، پیگیری سفارشات و پروژه‌ها کرد. هر زمان که توانستید مشتریان را به خود وفادار کنید، مطمئن باشید پیشرفت کرده‌اید. با آنالیز مشتریان، فاکتور، فروش و هر موضوع سازمانی دیگری که ویتایگر به راحتی در اختیار شما قرار میدهد می‌توانید استوار و محکم گام بردارید.

تاثیر ویتایگر بر فرایند سازمانی

تجربه نشان داده که اکثر فرایندهایی که با شکست مواجه می‌شوند، در اثر فراموش شدن برخی از وظایف توسط کارمندان یا مدیر است. ویتایگر با اعلان در بخش‌های مختلف وظایف را یادآوری می‌کند. لذا از فراموش شدن مسئولیت‌ها خیالتان آسوده باشد.

به علاوه پیگیری که یک بخش مهم سازمانی است،  در ویتایگر هرگز فراموش نخواهد شد. 

با در دست داشتن یک سیستم یکپارچه کار مدیریت و رسد کردن کامندان بسیار ساده ‌می‌شود.

مدیریتی تمام عیار و یکپارچه در گرو استفاده صحیح از ویتایگر خواهد بود.

نرم افزار ویتایگر شما را به اهداف بزرگتان می‌رساند